Tagged: סנפירים

סנפירים עם תעלות לניתוב המים

סנפירים

מהו עקרון הפעולה של הסנפירים שטח הפנים הגדול יחסית של הסנפיר מול כף הרגל גורף יותר מים בעת דחיפת הרגל כלפי מטה ודוחף את המים אחורה, אז נכנס לתוקפו החוק השלישי של ניוטון. חוק זה,...