Tagged: אתר צלילה הסטיל אילת

הסטיל אילת

אתר הצלילה הסטי"ל אילת הוא אחד מהאתרי צלילה הפופולאריים בארץ. ספינת הטילים לשעבר הוטבעה באילת לשמש כאתר צלילה. אודות הספינה צילומי וידאו ומידע טכני לצלילה.