Tagged: אתר צלילה האיגלו

האיגלו אילת

אתר צלילה האיגלו אילת

האיגלו הינו מבנה דמוי כיפה אשר בנוי מברזלים הארוגים שתי וערב כך שאלמוגים יוכלו להיתפס על המבנה ולצמוח עליו ובתוכו מפני שאור השמש חודר פנימה. את האיגלו הטביעו ב 1999 וכיום מתקיימים עליו אלמוגים. (ניתן...