Tagged: אתרי צלילה בעולם

צלילת מערות במקסיקו

הקדמה – איך הן נוצרו המערות הידועות לצלילה במקסיקו (במקסיקו ידועות כסנוטס – senotes), הן בעצם בולענים שעם השנים התחברו למערכת מערות ענפה המתפרשת על אזור גדול בחצי האי יוקטן. בעבר האזור היה קרקעית ים...