Tagged: אתרי צלילה בישראל

הסטיל אילת

אתר הצלילה הסטי"ל אילת הוא אחד מהאתרי צלילה הפופולאריים בארץ. ספינת הטילים לשעבר הוטבעה באילת לשמש כאתר צלילה. אודות הספינה צילומי וידאו ומידע טכני לצלילה.

אתר צלילה שונית תמר

עומק אתר הצלילה שונית תמר נמוך יחסית כעשרה מטרים, כאשר גובהה השונית ארבעה מטרים כך שישנם רק כששה מטרים גובהה בין החלק העליון של השונית לפני המים.      מיקום אתר צלילה שונית תמר: