Author: admin

גן הצלופחים

אתר צלילה גן הצלופחים

אתר צלילה גן הצלופחים אילת הינו אתר טבעי שמתקיימת בו תופעת טבע של צלופחים המזדקרים מן קרקעית הים ומשתמשים בזרם של המים על מנת לקבל מזון וחמצן ללא מאמץ מיוחד. גן הצלופחים נמצא כמאה...

אתר צלילה הפירמידה אילת

אתר צלילה הפירמידה

אתר צלילה הפירמידה אילת הינו אתר צלילה מלאכותי אשר הוקם בשנת 1992 על ידי הפרופסור יהודה בניהו מאוניברסיטת תל אביב על מנת להוות שונית אלמוגים מלאכותית אשר תמשוך גם דגה. השונית מוכרת גם כהפירמידה...

הסטיל אילת

אתר הצלילה הסטי"ל אילת הוא אחד מהאתרי צלילה הפופולאריים בארץ. ספינת הטילים לשעבר הוטבעה באילת לשמש כאתר צלילה. אודות הספינה צילומי וידאו ומידע טכני לצלילה.

אתר צלילה שונית תמר

עומק אתר הצלילה שונית תמר נמוך יחסית כעשרה מטרים, כאשר גובהה השונית ארבעה מטרים כך שישנם רק כששה מטרים גובהה בין החלק העליון של השונית לפני המים.      מיקום אתר צלילה שונית תמר:

צלילת מערות במקסיקו

הקדמה – איך הן נוצרו המערות הידועות לצלילה במקסיקו (במקסיקו ידועות כסנוטס – senotes), הן בעצם בולענים שעם השנים התחברו למערכת מערות ענפה המתפרשת על אזור גדול בחצי האי יוקטן. בעבר האזור היה קרקעית ים...