אתר צלילה שונית תמר

עומק אתר הצלילה שונית תמר נמוך יחסית כעשרה מטרים, כאשר גובהה השונית ארבעה מטרים כך שישנם רק כששה מטרים גובהה בין החלק העליון של השונית לפני המים. 

 

 מיקום אתר צלילה שונית תמר:

You may also like...